Persoonlijk lidmaatschap

Ik machtig hierbij Oranjevereniging Maxima om jaarlijks de contributie van mijn rekening af te schrijven.


Ik ga akkoord met de automatische incasso