Lid Worden

Door middel van het lidmaatschap van Oranjevereniging Maxima steunt u de activiteiten van  Oranjevereniging Maxima. De Oranjevereniging telt anno 2021 meer dan 1500 leden. Deze leden dragen bij tot het welslagen van de activiteiten van de Oranjevereniging. Onder andere het complete middagprogramma ((muziek)optredens, shows, activiteiten voor de jeugd) én het avondprogramma (lampionoptocht en groot vuurwerk in het stationspark) wordt door de vereniging betaald. Doel van de vereniging is om in 2025 toch circa 50 % van de Wapenvelders lid te laten zijn van Oranjevereniging Maxima.

Het lidmaatschap kost bij betaling via een incassomachtiging slechts € 12,50 per jaar (Dat is iets meer dan 1 Euro per maand!). Daarmee steunt u de Oranjevereniging en maakt u tijdens Koningsdag Wapenveld tot een heus feestdorp!

U kunt lid worden door via onderstaande link aan te melden en een incassomachtiging af te geven (1e betaling lidmaatschapsgeld via online betaling). Ook kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@maxima-wapenveld.nl

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Afmelden kan uiteraard ook, maar liever niet! Mocht u zich willen afmelden voor het volgende kalenderjaar dan kan dit schriftelijk voor 31 december bij onze ledenadministratie. U kunt u afmelden door een mail te sturen naar: ledenadministratie@maxima-wapenveld.nl

Ons advies luidt dan ook:

Word lid van Oranjevereniging Maxima, want :

"Koningsdag vier je in Wapenveld!"

Ik kies voor: