Lid Worden

Door middel van het lidmaatschap van Oranjevereniging Maxima steunt u de activiteiten van  Oranjevereniging Maxima. De Oranjevereniging telt anno 2022 meer dan 1700 leden. Deze leden dragen bij tot het welslagen van de activiteiten van de Oranjevereniging. Onder andere het complete middagprogramma ((muziek)optredens, shows, activiteiten voor de jeugd) én het avondprogramma (lampionoptocht en groot vuurwerk in het Stationspark) wordt door de vereniging betaald. Doel van de vereniging is om in 2025 toch circa 50 % van de Wapenvelders lid te laten zijn van Oranjevereniging Maxima.

Het lidmaatschap kost bij betaling via een incassomachtiging slechts € 12,50 per jaar (Dat is iets meer dan 1 Euro per maand!). Daarmee steunt u de Oranjevereniging en maakt u tijdens Koningsdag Wapenveld tot een heus feestdorp!

U kunt lid worden door via onderstaande link aan te melden en een incassomachtiging af te geven (1e betaling lidmaatschapsgeld via online betaling). U wordt dan lid per 01-01-2023, uw online 1e betaling van uw lidmaatschapsgeld is uw betaling voor het kalenderjaar 2023 (Oranjevereniging Maxima incasseert in dat geval geen lidmaatschapsgelden in 2023).

Kinderen tot 16 jaar (peildatum 25-04-2007) zijn gratis bij een gezinslidmaatschap (=minimaal 2 betalende volwassenen). Voor kinderen met een leeftijd van 16 jaar en ouder die worden ingeschreven op een gezinslidmaatschap bedraagt het lidmaatschapsgeld € 12,50 per jaar, het verschuldigde bedrag of bedragen hiervoor kunnen niet online worden betaald bij onderstaande aanmelding van nieuwe leden. Oranjevereniging Maxima zal in deze gevallen het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor 2023 incasseren van het opgegeven rekeningnummer.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Afmelden kan uiteraard ook, maar liever niet! Mocht u zich willen afmelden voor het volgende kalenderjaar dan kan dit schriftelijk voor 31 december bij onze ledenadministratie. U kunt u afmelden door een mail te sturen naar: ledenadministratie@maxima-wapenveld.nl

Wanneer u nu lid wordt betaald u alvast voor 2023.

Ons advies luidt dan ook:

Word lid van Oranjevereniging Maxima, want :

"Koningsdag vier je in Wapenveld!"

Ik kies voor: