2001

De geschiedenis van onze oranjevereniging gaat terug naar het jaar 2001:

Een aantal mensen van de activiteitencommissie van WZC, te weten Wim Groeneveld, Gert Schuurman en Michel van ’t Hul vonden het jammer dat er in Wapenveld tijdens Koninginnedag niet zoveel te beleven viel.

De leerkrachten van de Wapenveldse scholen, die vroeger de festiviteiten van en voor Koninginnedag regelden, hadden de organisatie van Koninginnedag al overgedragen aan de oudercommissies van de scholen. Deze oudercommissies hadden echter hun handen vol om de optocht met versierde wagens en spelletjes in het stationspark te organiseren en te begeleiden.

In 2001 zou een nieuwe vereniging opgericht moeten worden, die de oranjefestiviteiten verder uit ging bouwen. Alle voorbereidingen werden getroffen, echter enkele weken voor Koninginnedag brak MKZ uit in Nederland, en de activiteiten werden voor dat jaar afgeblazen.

Er werd een oproep geplaatst in de kranten om lid te worden van een nieuw op te richten oranjevereniging. Een ledenwerfactie in het dorp, huis aan huis en via de scholen bracht de nieuwbakken vereniging ca 300 leden. Deze 300 leden maakten dat Wapenveld onder de regie van  Wim Groeneveld een heuse  Oranjevereniging kreeg die bij de officiële oprichtingsdatum “Maxima”werd gedoopt. De officiële akte van oprichting is gedateerd op 1 mei 2002.

Deze oranjevereniging had tot doel een middagprogramma naast het scholenprogramma op te zetten. Daartoe werden diverse festiviteiten in het stationspark gehouden, die vermaak voor jong en oud moesten brengen.De eerste bestuursleden Gert Schuurman, Michel van ’t Hul, Jan Nitrauw, Heleen Eikelboom, Herman Bijsterbosch en Wim Groeneveld moesten de kar gaan trekken.