2007

Echter door de inzet van de wapenveldse ondernemer Gert-Jan Liefers is uiteindelijk de oranjevereniging begin 2007 gered. Liefers had er erg veel moeite mee had dat de Koninginnedag optocht, en daarmee het feest voor de kinderen zou verdwijnen. Wapenveld moest en zou haar oranjevereniging behouden! Gert Schuurman wilde als enig – oud – bestuurslid overblijven en daarmee kon de inschrijving bij de KvK behouden blijven.

Naast Gertjan Liefers werd Dirk Boeve bereid gevonden om “algemeen bestuurslid” van de – door te starten – oranjevereniging Maxima te worden. Gert-Jan Bronsink nam de taak van penningmeester op zich en vanuit de scholencommissie (die de organisatie van het ochtendprogramma altijd op zich neemt) kwam Harry Volkers de gelederen van het bestuur versterken. Tot slot werd Johan Smit bereid gevonden om de voorzittershamer van Wim Groeneveld over te nemen.

In de in maart 2007 gehouden algemene ledenvergadering werd het nieuwe bestuur aangesteld en kon de organisatie van Koninginnedag 2007 van start! Op 21 maart 2007 is de inschrijving bij de Kamer van koophandel gewijzigd en heeft het nieuwe bestuur de volledige bevoegdheid overgenomen. De oranjevereniging Wapenveld was gered!

 

Het nieuwe bestuur tijdens de ALV van 2007.  vlnr: Johan Smit, Dirk Boeve,
Gertjan Liefers, Gert-Jan Bronsink en Harry Volkers. Gert Schuurman ontbreekt.
 

De in allerijl georganiseerde koninginnedagaktiviteiten in 2007 werden mede dankzij het geweldig mooie weer een enorm succes. De oranjevereniging heeft danzij dit succes weer een kleine financiële reserve opgebouwd en is vol goede moed verder gegaan in 2008.