Automatische incasso

Afgelopen week heeft de automatische incasso 2019 plaats gevonden.

Oranjevereniging Maxima is overgestapt naar een nieuw ledenadministratie softwarepakket.

Al uw gegevens van u als lid zijn geëxporteerd uit onze oude administratie en geïmporteerd in onze nieuwe ledenadministratie.

De verdere inrichting van de ledenadministratie en koppeling moet handmatig plaats vinden. Aangezien dit mensenwerk is, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat er een foutje is gemaakt.

Mocht er per abuis teveel of te weinig geïncasseerd zijn, dan kunt u dit melden: info@maxima-wapenveld.nl , wij zorgen er dan voor dat dit gecorrigeerd wordt.

Bestuur Oranjevereniging Maxima Wapenveld